JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT035 CT JY-30 AMP RANGE 20/5(2T) CAPACITY 2.5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT034 CT JY-30 AMP RANGE 10/5(2T) CAPACITY 2.5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT033 CT JY-126 AMP RANGE 3000/5 CAPACITY 20VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT032 CT JY-126 AMP RANGE 2500/5 CAPACITY 20VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT031 CT JY-126 AMP RANGE 2000/5 CAPACITY 20VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT030 CT JY-100 AMP RANGE 1200/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT029 CT JY-100 AMP RANGE 1600/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT028 CT JY-30 AMP RANGE 30/5 CAPACITY 2.5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT025 CT JY-30 AMP RANGE 60/5 CAPACITY 2.5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT024 CT JY-100 AMP RANGE 1000/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT023 CT JY-100 AMP RANGE 800/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT022 CT JY-60 AMP RANGE 400/5 CAPACITY 5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT021 CT JY-40 AMP RANGE 300/5 CAPACITY 5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT020 CT JY-40 AMP RANGE 250/5 CAPACITY 5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT019 CT JY-40 AMP RANGE 200/5 CAPACITY 5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT018 CT JY-40 AMP RANGE 150/5 CAPACITY 5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT017 CT JY-40 AMP RANGE 100/5 CAPACITY 2.5VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT016 CT JY-100 AMP RANGE 3000/5 CAPACITY 20VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT015 CT JY-100 AMP RANGE 2500/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT014 CT JY-100 AMP RANGE 2000/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT013 CT JY-100 AMP RANGE 1500/5 CAPACITY 15VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT010 CT JY-60 AMP RANGE 600/5 CAPACITY 10VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT009 CT JY-60 AMP RANGE 500/5 CAPACITY 10VA
JY-126 ขนาดใหญ่พิเศษ รหัสCT027 CT JY-30 AMP RANGE 50/5 CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT121 CT CK-29 AMP RANGE 20/5(2T) CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT120 CT CK-29 AMP RANGE 10/5(2T) CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT118 CT CK-39 AMP RANGE 250/5 CAPACITY 5VA
CT กลม รหัสCT117 CT CK-125 AMP RANGE 4000/5 CAPACITY 20VA
CT กลม รหัสCT116 CT CK-125 AMP RANGE 3000/5 CAPACITY 20VA
CT กลม รหัสCT115 CT CK-105 AMP RANGE 2000/5 CAPACITY 15VA
CT กลม รหัสCT114 CT CK-105 AMP RANGE 1500/5 CAPACITY 15VA
CT กลม รหัสCT113 CT CK-85 AMP RANGE 1200/5 CAPACITY 15VA
CT กลม รหัสCT112 CT CK-85 AMP RANGE 1000/5 CAPACITY 15VA
CT กลม รหัสCT111 CT CK-61 AMP RANGE 800/5 CAPACITY 15VA
CT กลม รหัสCT110 CT CK-61 AMP RANGE 600/5 CAPACITY 10VA
CT กลม รหัสCT109 CT CK-39 AMP RANGE 500/5 CAPACITY 10VA
CT กลม รหัสCT108 CT CK-39 AMP RANGE 400/5 CAPACITY 5VA
CT กลม รหัสCT107 CT CK-39 AMP RANGE 300/5 CAPACITY 5VA
CT กลม รหัสCT106 CT CK-29 AMP RANGE 200/5 CAPACITY 5VA
CT กลม รหัสCT105 CT CK-29 AMP RANGE 150/5 CAPACITY 5VA
CT กลม รหัสCT104 CT CK-29 AMP RANGE 100/5 CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT103 CT CK-29 AMP RANGE 60/5 CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT102 CT CK-29 AMP RANGE 50/5 CAPACITY 2.5VA
CT กลม รหัสCT101 CT CK-29 AMP RANGE 30/5 CAPACITY 2.5VA
สวิสท์เดินหน้า-หยุด-ถอยหลัง รหัสAS401 ทนกระแส 32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น 3 หน้าปัด 1-0-2
สวิสท์เดินหน้า-หยุด-ถอยหลัง รหัสAS203 ทนกระแส 16Amp ขนาด61x61 จำนวนชั้น 3 หน้าปัด FOR-OFF-REV
สวิสท์ปั๊มน้ำ รหัสAS107 ประเภท P1-ALT-P2 ทนกระแส 16Amp ขนาด48x48 จำนวน 2ชั้น จำนวนคอนแทค 4NO(2NO+2N)
สวิสท์ปั๊มน้ำ รหัสAS104 ประเภท P1-ALT-P2 ทนกระแส 16Amp ขนาด48x60 จำนวน 2ชั้น จำนวนคอนแทค 4NO(2NO+2N)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS313 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส63Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น 4คอนแทค8NO(4NO+4NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS312 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น4 คอนแทค8NO(4NO+4NO)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่