มิเตอร์ 48x48 รหัสMT442 Meter. AC AMP ต่อตรง Range. 10A
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT441 Meter. AC AMP ต่อตรง Range. 5A
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT440 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 800/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT439 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 600/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT438 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 500/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT437 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 400/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT436 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 300/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT435 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 250/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT434 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 200/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT433 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 150/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT432 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 100/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT431 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 60/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT430 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 50/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT429 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 40/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT428 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 30/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT427 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 25/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT426 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 20/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT425 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 15/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT424 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 10/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT424 Meter.AC AMP ต่อผ่านCT Range. 10/5
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT423 Meter. AC Volt Range. 600V
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT422 Meter. AC Volt Range. 500V
มิเตอร์ 48x48 รหัสMT421 Meter. AC Volt Range. 300V
ชั้นสำหรับมิเตอร์ DC Amp รหัสCT503 150A(50mV)
ชั้นสำหรับมิเตอร์ DC Amp รหัสCT503 150A(50mV)
ชั้นสำหรับมิเตอร์ DC Amp รหัสCT501 100A(50mV)
ชั้นสำหรับมิเตอร์ DC Amp รหัสCT500 50A(50mV)
Power Meter 96x96 รหัสMT292 Moder SFD-9SY-Z
Power Meter 96x96 รหัสMT291 Moder SFD-9SY-E
Meter 96x96 Volt รหัสMT220 เฟส 1 Range AC 600V (Shinohawa)
Meter 96x96 PF(Power Factor) รหัสMT226 เฟส 3P Range LEAD 0.5-1-0.5 LAG(AC 5A) (Shinohawa)
Meter 96x96 KW 3P/3W รหัสMT227 เฟส 3P/3W Range LEAD MAX 1999KW (Shinohawa)
Meter 96x96 HZ(Frequnecy) รหัสMT221 เฟส 1 Range 1-99.9HZ(inqut 50-600V) (Shinohawa)
Meter 96x96 Amp+Volt รหัสMT222 เฟส 1 Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)Ac 600V (Shinohawa)
Meter 96x96 Amp รหัสMT219 เฟส 1 Range AC 5A (ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A) (Shinohawa)
Meter 96x96 5M Amp+Volt+Hz)รหัสMT223 เฟส 1P/2W Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)AC600V LEAD 0.5-
Meter 96x96 5M 3Amp+3Volt+Hz (Volt กดเลือกดู) รหัสMT224 เฟส 3P/4W Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/
Meter 96x96 3M(Amp+Volt+Hz)รหัสMT223 เฟส 1P/2W Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)AC600V LEAD 0.5-
Meter 96x96 3(Amp+Volt) รหัสMT225 เฟส 3P/4W Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)AC600V (Shinohawa)
Meter 96x96 3 Volt รหัสMT229 เฟส 3P Range AC600V (Shinohawa)
Meter 96x96 3 Amp รหัสMT228 เฟส 3P Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A) (Shinohawa)
Meter 96x48 รหัสMT216 Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A) (Shinohawa)
Meter 96x48 Volt รหัสMT217 Range AC 600V (Shinohawa)
Meter 96x48 HZ(Ferquency) รหัสMT215 Range 1-99.9Hz(inqut 50-600V) (Shinohawa)
Meter 96x48 Amp+Volt+HZ(รวม) รหัสMT218 Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)AC600V (Shinohawa)
Meter 96x48 Amp+Volt รหัสMT214 Range AC 5A(ต่อผ่านCT 10/5A-8000/5A)AC600V (Shinohawa)
Digital Meter 80x80 DC V0lt Range 99.9V DC ไฟเลี้ยง 5-30V DC รหัสMT283
Digital Meter 80x80 DC Amp Range 30A DC ไฟเลี้ยง 5-30V DC รหัสMT282
Digital Meter 80x80 AC Volt Range 300V AC ไฟเลี้ยง 120-300V AC รหัสMT281
Digital Meter 80x80 AC Amp Range 60 AC ไฟเลี้ยง 120-300V AC รหัสMT280

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่