ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 16A รหัสCB374
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 20A รหัสCB375
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 25A รหัสCB376
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 32A รหัสCB377
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 40A รหัสCB378
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 50A รหัสCB379
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 63A รหัสCB380
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 6A รหัสCB381
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 10A รหัสCB382
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 16A รหัสCB383
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 20A รหัสCB384
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 25A รหัสCB385
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 32A รหัสCB386
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 40A รหัสCB387
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 50A รหัสCB388
ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ C-60 AMP 63A รหัสCB389
ตู้พลาสติกสีขาว สำหรับลูกเซอร์กิต C-45 รหัสCB406 CBX-11ช่อง (SHINOHAWA)
ตู้พลาสติกสีขาว สำหรับลูกเซอร์กิต C-45 รหัสCB407 CBX-22ช่อง (SHINOHAWA)
ตู้พลาสติกสีขาว สำหรับลูกเซอร์กิต C-45 รหัสCB408 CBX-3 3-4ช่อง (SHINOHAWA)
ตู้พลาสติกสีขาว สำหรับลูกเซอร์กิต C-45 รหัสCB408 CBX-3 3-4ช่อง (Sazn)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 4A รหัสCB902 (รีเซ็ทมือ)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 6A รหัสCB903 (รีเซ็ทมือ)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 10A รหัสCB904 (รีเซ็ทมือ)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 12A รหัสCB905 (รีเซ็ทมือ)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 15A รหัสCB906 (รีเซ็ทมือ)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 4A รหัสCB911 (รีเซ็ทออโต้)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 6A รหัสCB912 (รีเซ็ทออโต้)
โหลดเบรคเกอร์ Amp 10A รหัสCB913 (รีเซ็ทออโต้)
สวิตซ์ลูกลอยแบบ2ตุ้ม (ลูกตุ้มสีเขียว) รหัสFL001 Shinohawa
สวิตซ์ลูกลอยแบบ2ตุ้ม (ลูกตุ้มสีเหลือง) รหัสFL002 Sazn
สวิตซ์ลูกลอยน้ำเสีย สายยาว6เมตร PS-SX รหัส008 (ใช้ได้ทั้งระบบเติมน้ำเข้าและถ่ายน้ำออก)
สวิตซ์ลูกลอย สายยาว5เมตร(สายมี3แกน) GM-1 (เหลี่ยม)รหัสFL301 (ใช้ได้ทั้งระบบเติมน้ำเข้าและถ่ายน้ำออก)
สวิตซ์ลูกลอย สายยาว5เมตร(สายมี3แกน) GM-1 (รี)รหัสFL305 (ใช้ได้ทั้งระบบเติมน้ำเข้าและถ่ายน้ำออก)
สวิตซ์ลูกลอย สายยาว5เมตร(สายมี3แกน) GM-2 รหัสFL302 (ใช้ได้ทั้งระบบเติมน้ำเข้าและถ่ายน้ำออก)
สวิตซ์ลูกลอย สายยาว5เมตร(สายมี3แกน) GM-3 รหัสFL303 (ใช้ได้ทั้งระบบเติมน้ำเข้าและถ่ายน้ำออก)
โฟล์วสวิสท์ รหัสFL401 ใช้กับท่อขนาด 1 1/2\'\'-6\'\' เกลียวที่ต่อกับ3ทางเป็นขนาด 1\'\'
โฟล์วสวิสท์ รหัสFL402 ใช้กับท่อขนาด 1\'\'-6\'\' เกลียวที่ต่อกับ3ทางเป็นขนาด 1/2\'\'
สายวัดสำหรับมัลติมิเตอร์ รหัส MM014
สายวัดสำหรับมัลติมิเตอร์ รหัส MM014
CS-360 TRD รหัส MM009
ไขควงเช็คฟิวส์/ไล่สาย รหัสTP103
MT-201L รหัสMM018
มือถือเช็คเรียงเฟส รหัสMM301
ปลั๊กตัวผู้ 2P+E 220V 16A รหัสCN009
ปลั๊กตัวผู้ 3P+E 380V 16A รหัสCN008
ปลั๊กตัวผู้ 3P+E+N 380V 16A รหัสCN007
ปลั๊กตัวผู้ 2P+E 220V 32A รหัสCN101
ปลั๊กตัวผู้ 3P+E 380V 32A รหัสCN102
ปลั๊กตัวผู้ 3P+E+N 380V 32A รหัสCN103
ปลั๊กตัวผู้ติดผนัง 2P+E 220V 16A รหัสCN301

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่