รหัสNT2 O.D.(10มม.) I.D.(8มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(12มม.) I.D.(10มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(16มม.) I.D.(14มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(16มม.) I.D.(14มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(12มม.) I.D.(10มม.) ราคา/50เมตร
รหัสNT2 O.D.(16มม.) I.D.(14มม.) ราคา/50เมตร
รหัสNT2 O.D.(4มม.) I.D.(2มม.) ราคา/100เมตร
รหัสNT2 O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) ราคา/100เมตร
รหัสNT2 O.D.(8มม.) I.D.(6มม.) ราคา/100เมตร
รหัสNT2 O.D.(10มม.) I.D.(8มม.) ราคา/100เมตร
O.D.(4มม.) I.D.(2.5มม.)(2) รหัสNTO Ashun
O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) รหัสNTO Ashun
O.D.(8มม.) I.D.(6มม.) รหัสNTO Ashun
O.D.(10มม.) I.D.(7.5มม.) รหัสNTO Ashun
O.D.(12มม.) I.D.(9มม.) รหัสNTO Ashun
O.D.(10มม.) I.D.(7.5มม.) รหัสNT3 Sazn ขาว(บาง)
O.D.(4มม.) I.D.(2.5มม.)(2) รหัสNT3 Sazn ดำ(บาง)
O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) รหัสNT3 Sazn ดำ(บาง)
O.D.(10มม.) I.D.(7.5มม.) รหัสNT3 Sazn ดำ(บาง)
O.D.(12มม.) I.D.(9มม.) รหัสNT3 Sazn ดำ(บาง)
O.D.(4มม.) I.D.(2.5มม.)(2) รหัสPT5 (Shinohawa)
O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) รหัสPT5 (Shinohawa)
O.D.(8มม.) I.D.(5มม.) รหัสPT5 (Shinohawa)
O.D.(10มม.) I.D.(6.5มม.) รหัสPT5 (Shinohawa)
O.D.(12มม.) I.D.(8มม.) รหัสPT5 (Shinohawa)
O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) รหัสPT5 (Ashun)
O.D.(8มม.) I.D.(5มม.) รหัสPT5 (Ashun)
O.D.(10มม.) I.D.(6.5มม.) รหัสPT5 (Ashun)
O.D.(12มม.) I.D.(8มม.) รหัสPT5 (Ashun)
PT210 สายลมสปริง ขนาด 5x8mm สีส้ม ยาว6ม. (มีCoupper)
PT212 สายลมสปริง ขนาด 5x8mm สีส้ม ยาว12ม. (มีCoupper)
PT215 สายลมสปริง ขนาด 5x8mm สีส้ม ยาว6ม. (สายเปล่า)
PT216 สายลมสปริง ขนาด 5x8mm สีส้ม ยาว12ม. (สายเปล่า)
FL504 สวิสท์เพรชเชอร์ 20กก/ซม
FL505 สวิสท์เพรชเชอร์ 10กก/ซม
FL506 สวิสท์เพรชเชอร์ 3กก/ซม
FL503 สวิสท์เพรชเชอร์ 2หุนนอกA(SAZN)
FL501 สวิสท์เพรชเชอร์ 2หุนใน B(SAZN)
FL502 สวิสท์เพรชเชอร์ 2หุนนอก C (SAZN)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL922(ดำ) รหัสPL932(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 16(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL923(ดำ) รหัสPL933(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 20(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL924(ดำ) รหัสPL934(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 25(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL925(ดำ) รหัสPL935(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 32(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL926(ดำ) รหัสPL936(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 40(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL927(ดำ) รหัสPL937(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 50(NEW)
ไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M รหัสPL928(ดำ) รหัสPL938(เทา) รายการไนล่อนเคเบิ้ลแกลน M 63(NEW)
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL770 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1/4\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL771 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 3/8\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL772 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1/2\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL773 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 3/4\'\'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่